Linh Tạ

Quản lý kết nối mạng với swift

Kể từ iOS 12 bạn đã có thể dễ dàng quản lý kết nối mạng mà không cần đến thư viện bên thứ ba như Reachability.

06/07/2022

Deinit observer

DeinitObserver giúp quan sát sự kiện deinit của bất kỳ object nào từ bên ngoài và cho phép chạy closure tương ứng.

13/06/2022

Notification Center vs Multicast Delegate

Tại sao cần delegate cho nhiều object trong khi có Notification Center? Cùng mình tìm câu trả lời và cách implement Multicast Delegate trong bài viết này.

13/05/2022

Infinite ScrollView

Banner hay carousel lặp vô hạn là UI rất phổ biến trong app. Cùng mình tìm hiểu một phương pháp cực kì đơn giản để tạo chúng mà không cần bất kì thư viện bên thứ 3 nào.

28/04/2022

Mẹo debug lỗi layout constraint

Nếu đã từng gặp lỗi constraint conflict và thấy khó hiểu khi đọc báo lỗi từ Xcode console thì đây chính là bài viết dành cho bạn 😎.

21/04/2022

Bạn đang hiểu sai về nguyên tắc DRY

Lặp code liệu có xấu như bạn nghĩ? Phải chăng bạn đang hiểu sai nguyên tắc DRY - Don't Repeat Yourself? Cùng mình tìm câu trả lời trong bài viết này.

12/09/2021

Xử lý thay đổi trạng thái khi có nhiều object phụ thuộc

Cùng mình tìm hiểu một phương pháp giúp đồng bộ data giữa nhiều object mà không cần sử dụng RxSwift hay Combine.

09/09/2021

Decode dynamic key

Làm thế nào để decode trong trường hợp một biến có dynamic key? Cùng mình tìm hiểu trong bài viết này.

30/07/2021

Đừng lạm dụng enum

Enum là một tính năng ngôn ngữ linh hoạt và mạnh mẽ, tuy nhiên việc lạm dụng nó không chỉ làm giảm chất lượng code mà còn khiến codebase khó mở rộng hơn.

26/07/2021